LUCEPLAN

Dedičstvo inovatívneho dizajnu a technologickej dokonalosti.

LUCEPLAN

 

KULTÚRA SVETLA

Spoločnosť Luceplan je synonymom estetického a technologického výskumu, kultúry dizajnu, experimentovania a inovácií. Základné hodnoty spoločnosti zostali nezmenené a viedli k vytvoreniu jedinečnej identity, ktorá je hlboko zakorenená v snahe o funkčnú kvalitu, efektívnosť a kreatívne vyjadrenie. Spoločnosť Luceplan si za roky svojej existencie získala povesť špičkovej firmy, ktorá získala dlhý zoznam ocenení z Talianska i zo zahraničia, čo svedčí o jej inovatívnom duchu a záväzku k dokonalosti.

Spoločnosť Luceplan sa od ostatných dizajnových značiek odlišuje svojím neochvejným zameraním na ponuku technologicky vyspelých riešení osvetlenia, ktoré sú funkčné a flexibilné. Návrhárov a inžinierov spoločnosti poháňa vášeň pre experimentovanie a túžba posúvať hranice možností v oblasti dizajnu osvetlenia. Tento prístup viedol k vývoju širokej škály produktov, ktoré sú nielen vizuálne úžasné, ale aj technicky dokonalé.

LUCEPLAN Lighting Soleil Noir Premium Italian Design
LUCEPLAN Levante Lighting Premium Italian Design

Spoločnosť Luceplan sa od svojich prvých dní riadila záväzkom inovácie a odmietaním formalizmu. Dizajnéri spoločnosti sú povzbudzovaní k tomu, aby mysleli netradične a skúmali nové nápady, čoho výsledkom je rozmanité portfólio výrobkov, ktoré sú estetické a technologicky vyspelé.

Odhodlanie spoločnosti Luceplan dosahovať dokonalosť bolo ocenené mnohými domácimi aj medzinárodnými cenami a vyznamenaniami. Tieto ocenenia sú dôkazom inovatívnej sily a záväzku spoločnosti voči kvalite a upevňujú jej pozíciu poprednej dizajnovej značky vo svete osvetlenia.

Spoločnosť Luceplan zostala počas celej svojej histórie verná svojim zakladajúcim hodnotám, pokračovala v inováciách a posúvala hranice možností v oblasti dizajnu osvetlenia. Odkaz spoločnosti sa vyznačuje kreativitou, inováciami a dokonalosťou, vďaka čomu sa stala majákom pre dizajnérov a architektov na celom svete, ktorí sa snažia vytvárať krásne a funkčné priestory.

Udržateľný rast

Luceplan je spoločnosť, ktorá sa venuje rozvoju využívania svetla ako nástroja na zlepšenie ľudskej pohody a kvality životného prostredia. Základom jej postupov je päť základných hodnôt, ktoré sú hnacou silou udržateľnosti: udržateľný rast, etická a environmentálna zodpovednosť, rozvoj ľudských zdrojov, výskum a inovácie a transparentnosť.

Obchodný model spoločnosti je navrhnutý tak, aby dosahoval dlhodobú finančnú stabilitu, ziskovosť a udržateľnosť. Vývojom inovatívnych a vysoko výkonných riešení osvetlenia poskytuje spoločnosť Luceplan klientom produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré prispievajú k zlepšeniu pohody a kvality života.

Eticko-environmentálna zodpovednosť

Spoločnosť Luceplan pracuje čestne a dodržiava prísne etické, profesionálne a právne normy. Rozhodovacie procesy a postupy riadenia spoločnosti zahŕňajú environmentálne, ekonomické a sociálne aspekty s cieľom zabezpečiť zodpovednú a udržateľnú prevádzku.

Prostredníctvom neustáleho výskumu a spolupráce s poprednými dizajnérmi, architektmi a partnermi spoločnosť Luceplan vyvíja inovatívne projekty a využíva najmodernejšie technologické riešenia. Záväzok spoločnosti v oblasti výskumu zabezpečuje, že zostáva na čele pokroku v oblasti svetelných technológií, čo jej umožňuje dodávať vysokokvalitné výrobky, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa potreby jej zákazníkov.